Info Korporat

Visi

Peneraju Dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Sarawak Bagi Mencapai Tahap Negara Maju Dan Berdaya Saing.

Misi

Memperkasa Kecemerlangan Dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Melalui Perhubungan Antara Kerajaan Persekutuan Dan Negeri Serta Pengurusan Hartanah Persekutuan Pada Tahap Yang Optima Dan Berkualiti.

Moto

Pertama Dan Memimpin

Latar Belakang

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak telah ditubuhkan pada tahun 1963 dengan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tertentu dan telah dimansuhkan mulai 1 Jun 1982. Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak telah ditubuhkan semula pada 1 Mei 1990 berikutan daripada keputusan Jemaah Menteri pada 21 November 1989.

Fungsi
 • Mengukuhkan Perhubungan Kerajaan Persekutuan Dengan Kerajaan Negeri Sarawak.
 • Mengurus Bangunan Gunasama Persekutuan Dan Kuarters Persekutuan Sarawak.
 • Menyelaras Dan Memantau Projek-Projek Bangunan Gunasama Dan Kuarters Persekutuan.
 • Pemudahcara Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan Di Negeri Sarawak.
 • Menyelaras Program-Program Peningkatan Kualiti Dan Produktiviti Jabatan - Jabatan Persekutuan Di Negeri Sarawak.
Piagam Pelangan
 • Pelanggan yang berurusan di kaunter akan diberi layanan serta-merta dan tidak melebihi tempoh lima (5) minit.
 • Permohonan tempahan bilik mesyuarat dan auditorium akan dijawab serta-merta dan tidak melebihi tempoh 18 jam hari bekerja.
 • Permohonan kuarters akan diberi maklum balas serta-merta dan tidak melebihi tempoh 18 jam hari bekerja.
 • Aduan penghuni kuarters akan disiasat serta-merta dan tidak melebihi tempoh 18 jam hari bekerja.
 • Permohonan pembaikan kerosakan atau kecemasan akan dijawab serta-merta dan tidak melebihi tempoh 18 hari bekerja. (Kerja-kerja kecemasan akan diambil tindakan dalam tempoh 3 jam).
 • Pembayaran bil dan tuntutan akan dilaksanakan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.