TINJAUAN KEPUASAN PELANGGAN BAGI PENGURUSAN DAN PENYENGGARAAN BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN TAHUN 2018


Tinjauan ini bertujuan untuk mengukur tahap kepuasan penjawat awam yang bertugas di Bangunan Gunasama Persekutuan di seluruh Negeri Sarawak bagi tahun 2018. Oleh itu, kerjasama anda untuk mengisi borang tinjauan ini amatlah dihargai.

 

SKALA PENILAIAN

* Sila nyatakan tahap kepuasan anda dalam kotak berkenaan mengikut skala dibawah:

1

2

3

4

5

TB
Lemah Tidak Memuaskan Memuaskan Baik Cemerlang Tidak Berkenaan

 


FASILITI BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN


* Lokasi
* Bilik Mesyuarat Gunasama
  1 2 3 4 5 TB
Kebersihan & Keselesaan
Penyenggaraan
* Surau Gunasama
  1 2 3 4 5 TB
Kebersihan & Keselesaan
Penyenggaraan
* Tandas Gunasama
  1 2 3 4 5 TB
Kebersihan & Keselesaan
Penyenggaraan
* Lif ( Kompleks Persekutuan Kuching dan Wisma Pesekutuan Sibu Blok 3 sahaja)
  1 2 3 4 5 TB
Kebersihan & Keselesaan
Penyenggaraan
* Kawasan Bangunan Gunasama Persekutuan
  1 2 3 4 5 TB
Tahap Kebersihan
Penyenggaraan
Lanskap
* Keselamatan Di Bangunan Gunasama Persekutuan
  1 2 3 4 5 TB
Kawalan Keselamatan
* Perkhidmatan Syarikat Konsesi
  1 2 3 4 5 TB
Kemesraan terhadap pelanggan
Kesedian membantu pelanggan
Respon terhadap aduan
Cadangan Penambahbaikan / Komen