MAKLUMAT PENGHUNI


* Nama

* Unit Kediaman

BAHAGIAN A : UMUM
Sila pilih jawapan yang disediakan bawah:

* Adakah anda selesa menduduki unit kuarters yang didiami sekarang?
* Keadaan kuarters sekarang adalah lebih baik daripada keadaan kuarters pada lima tahun lepas?
* Adakah anda masih berminat untuk menduduki kuarters ini dalam tempoh dua (2) tahun akan datang?
* Bagaimanakah anda menilai pengurusan penyelenggaraan di kuarters?
BAHAGIAN B : PENGURUSAN PENYELENGGARAAN
Sila pilih jawapan Ya/Tidak pada ruangan yang disediakan.

* Adakah pemotongan rumput dilakukan secara berkala?
* Adakah kerja penambahbaikan yang dilaksanakan relevan dengan keperluan anda?
* Adakah pihak pengurusan berusaha untuk meningkatkan keselamatan di kuarters dengan memasang jeriji besi, menyediakan pencahayaan lebih terang dan sebagainya?
* Adakah anda menyarankan penjawat awam lain untuk menduduki kuarters?
* Sekiranya kadar rumah sewa kompetitif, adakah anda memilih untuk mendiami kuarters?
* Adakah anda berpuas hati dengan kerja perkhidmatan membersih kawasan (memotong rumput dan mencuci longkang) di KGP anda?
* Adakah anda berpuas hati terhadap kerja-kerja pembaikan/naiktaraf di KGP anda?
BAHAGIAN C : KEPERLUAN PENAMBAHBAIKAN


* Sila klik dan tarik senarai kerja ke ruangan sebelah yang disediakan mengikut keutamaan anda (kedudukan teratas paling utama).
Taman Permainan
Lanskap
Papan Tanda
Sistem Elektrikal (Pendawaian dan Perkakasan)
Sistem Air (Perpaipan dan Kumbahan)
Pembaikan Dalaman (Tandas, Dapur, Ruang Tamu dan Bilik Tidur)
BAHAGIAN D : KEBERKESANAN SISTEM E-KUARTERS
Sila pilih jawapan yang disediakan di bawah:

* Promosi sistem diketahui dan alamat laman web mudah diperolehi dan dicapai oleh anda.
* Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan di dalam sistem mudah difahami oleh anda.
* Pegawai bertanggungjawab mudah dihubungi dan mempunyai pengetahuan tentang sistem bagi membantu anda.
* Kelulusan samada permohonan diterima atau ditolak dimaklumkan dengan cepat kepada anda.
* Penilaian anda secara keseluruhannya bagi sistem e-Kuarters adalah sangat memuaskan.