Laman Utama Direktori Pejabat SUPS | Info Korporat Pejabat SUPS

     

         

Seksyen Muat Turun

 

Bil.

Perkara/Dokumen/Borang

Muat Turun

1. Fail APK Video Langkah-langkah Penggunaan Sistem ePenyenggaraan (Penghuni Kuarters) Muat turun
2. Fail APK Video Montaj Kumpulan KIK Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak Muat turun
3. Slaid Taklimat JRP 2018
4.  Borang Pencalonan Bagi Kurniaan Darjah Kebesaran, Bintang Dan Pingat Negeri Sarawak Tahun 2018 
5. Format Perjawatan 2018 
6. Sekular Pegawai Contoh Tahun 2017  
7. Borang Pencalonan Anugerah Kebesaran Negeri 2017
8. Pekeliling JRP
9. Borang Laporan Penilaian Keberkesanan Kursus Pegawai Dan Staf Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak
10. Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa
11. Borang Tuntutan Perjalanan  
12. Borang Penilaian Prestasi Pembekal
13. Borang Kemaskini Laman Web