Laman Utama Direktori Pejabat SUPS | Info Korporat Pejabat SUPS

   

         

Seksyen Muat Turun

 

Bil.

Perkara/Dokumen/Borang

Muat Turun

1. Format Perjawatan 2018 
2. Sekular Pegawai Contoh Tahun 2017  
3. Borang Pencalonan Anugerah Kebesaran Negeri 2017
4. Pekeliling JRP
5. Borang Laporan Penilaian Keberkesanan Kursus Pegawai Dan Staf Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak
6. Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa
7. Borang Tuntutan Perjalanan  
8. Borang Penilaian Prestasi Pembekal
9. Borang Kemaskini Laman Web