DKICT (Siri 67/2019 - Perolehan, Pembangunan Dan Penyelenggaraan Sistem)