Image

Pengurusan Bangunan Gunasama Persekutuan

Fungsi utama perkhidmatan:
1. Pengurusan Perancangan Pembinaan Bangunan dan Kuarters Gunasama Persekutuan Sarawak
2. Penyelarasan Projek Pembangunan Persekutuan di Sarawak
3. Penyelarasan Pemantauan Tanah Milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan di Sarawak
4. Pengurusan Kelulusan Penyewaan Ruang Pejabat Di Premis Bukan Milik Kerajaan Persekutuan di Sarawak
5. Pengurusan Bangunan Gunasama Persekutuan Sarawak.