Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan dan Maklum Balas Peta Laman Carian

 

 

 

       

           

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Februari 2017

 

 Bil  Piagam Pelanggan Bilangan Urusan Peratusan Pencapaian (%)
Komen / Alasan
 Tercapai  Tidak  Tercapai 
1 Pelanggan yang berurusan di kaunter akan diberi layanan serta-merta dan tidak melebihi tempoh lima (5) minit.  42 100 0  
2 Permohonan tempahan bilik mesyuarat dan auditorium akan dijawab serta-merta dan tidak melebihi tempoh 18 jam hari bekerja. 50 100  0  
3 Permohonan kuarters akan diberi maklum balas serta-merta dan tidak melebihi tempoh 18 jam hari bekerja. 31 100  0  
4 Aduan Penghuni Kuarters akan disiasat serta-merta dan tidak melebihi tempoh 18 jam hari bekerja. 22 100  0  
5 Permohonan pembaikan kerosakan atau kecemasan akan dijawab serta-merta dan tidak melebihi tempoh 18 jam hari bekerja. (Kerja-kerja kecemasan akan diambil tindakan dalam tempoh 3 jam). 22 100  0  
6 Pembayaran bil dan tuntutan akan dilaksanakan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.  122 100 0