Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan November 2018

 

 Bil  Piagam Pelanggan Bilangan Urusan Peratusan Pencapaian (%)
Komen / Alasan
 Tercapai  Tidak  Tercapai 
1 Pelanggan yang berurusan di kaunter akan diberi layanan serta-merta dan tidak melebihi tempoh lima (5) minit. 17 100 0  
2 Permohonan tempahan bilik mesyuarat dan auditorium akan dijawab serta-merta dan tidak melebihi tempoh 18 jam hari bekerja. 78 100  0  
3 Permohonan kuarters akan diberi maklum balas serta-merta dan tidak melebihi tempoh 18 jam hari bekerja. 42 100  0  
4 Aduan Penghuni Kuarters akan disiasat serta-merta dan tidak melebihi tempoh 18 jam hari bekerja. 7 100  0  
5 Permohonan pembaikan kerosakan atau kecemasan akan dijawab serta-merta dan tidak melebihi tempoh 18 jam hari bekerja. (Kerja-kerja kecemasan akan diambil tindakan dalam tempoh 3 jam). 7 100  0  
6 Pembayaran bil dan tuntutan akan dilaksanakan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima. 219 94.52 5.48 Sebanyak 12 invois yang lewat dan melibatkan system eP