Transaksi Penggunaan Sistem Atas Talian 2017

 

Bil Perkhidmatan Transaksi Penggunaan Sistem Atas Talian 2017
 Jan   Feb   Mac  Apr  Mei   Jun   Jul  Ogo Sep  Okt   Nov   Dis  Jumlah
1 E-Peralatan 4 2 5  5 2 1  2  6 4 4 1 4 40
2 E-Tempahan 42 50 64 67  56  30  73  45  48  92  64  22  653
3 Permohonan Kuarters (E-Kuarters) 39 31 35 21  20 23 27  34  26 27  32  8 323
4 Aduan Kerosakan Kuarters (E-Kuarters) 16 22 26 14  21  10  20 22  30  8  18  22 229
5 Maklumbalas Pelanggan  0 0  0  0  0  0 0  0  0  0  0  0 0
6 Undian  0 0  0  0  0  0 0  0  0  0  0  0 0
7 Semakan E-Tempahan 0 0 0  0 0  0  0  0  0  0  0 0 0
8 Semakan E-Kuarters 0 0 0  0 0  0  0  0 0  0  0 0 0
9 Semakan E-Peralatan  0 0 0  0  0  0  0  0 0  0  0  0 0
Jumlah Transaksi Bagi Tahun 2017 : 1245