Transaksi Penggunaan Sistem Atas Talian 2016

 

Bil Perkhidmatan Transaksi Penggunaan Sistem Atas Talian 2016
 Jan   Feb   Mac  Apr  Mei   Jun   Jul  Ogo Sep  Okt   Nov   Dis  Jumlah
1 E-Peralatan 4 4 1 4 4 1 2 4 3 8 1 4 76
2 E-Tempahan 25 38 43 51 51 37 37 51 43 58 55 46 535
3 Permohonan Kuarters (E-Kuarters) 6 10 41 38 31 35 38 65 47 51 34 24 420
4 Aduan Kerosakan Kuarters (E-Kuarters) 11 18 26 18 22 15 16 18 8 20 21 7 200
5 Maklumbalas Pelanggan  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
6 Undian 4 2 4 2 1 2 2 2 2 2 3 1 27
7 Semakan E-Tempahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Semakan E-Kuarters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Semakan E-Peralatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Transaksi Bagi Tahun 2016 :  1261