Transaksi Penggunaan Sistem Atas Talian 2015

 

Bil Perkhidmatan Transaksi Penggunaan Sistem Atas Talian 2015
 Jan   Feb   Mac  Apr  Mei   Jun   Jul  Ogo Sep  Okt   Nov   Dis  Jumlah
1 E-Peralatan  4 2 10 10 10 7 3 6 8 5 7 3 75
2 E-Tempahan 38 25 42 43 34 28 30 47 39 40 49 31 464
3 Permohonan Kuarters (E-Kuarters) 36 52 62 48 46 32 38 38 79 29 25 19 504
4 Aduan Kerosakan Kuarters (E-Kuarters) 23 16 66 49 21 8 20 12 34 8 14 25 296
5 Maklumbalas Pelanggan 1 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 10
6 Undian 7 3 1 2 4 5 5 3 4 4 2 4 44
7 Semakan E-Tempahan 0  0 0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0
8 Semakan E-Kuarters  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0
9 Semakan E-Peralatan  0 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Transaksi Bagi Tahun 2015 : 1393