Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan dan Maklum Balas Peta Laman Carian

 

 

 

       

           

Transaksi Penggunaan Sistem Atas Talian 2015

 

Bil Perkhidmatan Transaksi Penggunaan Sistem Atas Talian 2015
 Jan   Feb   Mac  Apr  Mei   Jun   Jul  Ogo Sep  Okt   Nov   Dis  Jumlah
1 E-Peralatan  4 2 10 10 10 7 3 6 8 5 7 3 75
2 E-Tempahan 38 25 42 43 34 28 30 47 39 40 49 31 464
3 Permohonan Kuarters (E-Kuarters) 36 52 62 48 46 32 38 38 79 29 25 19 504
4 Aduan Kerosakan Kuarters (E-Kuarters) 23 16 66 49 21 8 20 12 34 8 14 25 296
5 Maklumbalas Pelanggan 1 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 10
6 Undian 7 3 1 2 4 5 5 3 4 4 2 4 44
7 Semakan E-Tempahan 0  0 0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0
8 Semakan E-Kuarters  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0
9 Semakan E-Peralatan  0 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Transaksi Bagi Tahun 2015 : 1393

 

Transaksi Penggunaan Sistem Atas Talian 2016

 

Bil Perkhidmatan Transaksi Penggunaan Sistem Atas Talian 2016
 Jan   Feb   Mac  Apr  Mei   Jun   Jul  Ogo Sep  Okt   Nov   Dis  Jumlah
1 E-Peralatan 4 4 1 4 4 1 2 4 3 8 1 4 76
2 E-Tempahan 25 38 43 51 51 37 37 51 43 58 55 46 535
3 Permohonan Kuarters (E-Kuarters) 6 10 41 38 31 35 38 65 47 51 34 24 420
4 Aduan Kerosakan Kuarters (E-Kuarters) 11 18 26 18 22 15 16 18 8 20 21 7 200
5 Maklumbalas Pelanggan  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
6 Undian 4 2 4 2 1 2 2 2 2 2 3 1 27
7 Semakan E-Tempahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Semakan E-Kuarters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Semakan E-Peralatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Transaksi Bagi Tahun 2016 :  1261

 

 

 

 

Transaksi Penggunaan Sistem Atas Talian 2018

 

Bil Perkhidmatan Transaksi Penggunaan Sistem Atas Talian 2018
 Jan   Feb   Mac  Apr  Mei   Jun   Jul  Ogo Sep  Okt   Nov   Dis  Jumlah
1 E-Peralatan 2 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 12
2 E-Tempahan 46 51 65 69 36 0 0 0 0 0 0 0 267
3 Permohonan Kuarters (E-Kuarters) 37 27 21 27 26 0 0 0 0 0 0 0 138
4 Aduan Kerosakan Kuarters (E-Kuarters) 18 30 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 80
5 Maklumbalas Pelanggan  0 0  0  0  0  0 0  0  0  0  0  0 0
6 Undian  0 0  0  0  0  0 0  0  0  0  0  0 0
7 Semakan E-Tempahan 0 0 0  0 0  0  0  0  0  0  0 0 0
8 Semakan E-Kuarters 0 0 0  0 0  0  0  0 0  0  0 0 0
9 Semakan E-Peralatan  0 0 0  0  0  0  0  0 0  0  0  0 0
Jumlah Transaksi Bagi Tahun 2018 : 497

 

 

 

 

Transaksi Penggunaan Sistem Atas Talian 2017

 

Bil Perkhidmatan Transaksi Penggunaan Sistem Atas Talian 2017
 Jan   Feb   Mac  Apr  Mei   Jun   Jul  Ogo Sep  Okt   Nov   Dis  Jumlah
1 E-Peralatan 4 2 5  5 2 1  2  6 4 4 1 4 40
2 E-Tempahan 42 50 64 67  56  30  73  45  48  92  64  22  653
3 Permohonan Kuarters (E-Kuarters) 39 31 35 21  20 23 27  34  26 27  32  8 323
4 Aduan Kerosakan Kuarters (E-Kuarters) 16 22 26 14  21  10  20 22  30  8  18  22 229
5 Maklumbalas Pelanggan  0 0  0  0  0  0 0  0  0  0  0  0 0
6 Undian  0 0  0  0  0  0 0  0  0  0  0  0 0
7 Semakan E-Tempahan 0 0 0  0 0  0  0  0  0  0  0 0 0
8 Semakan E-Kuarters 0 0 0  0 0  0  0  0 0  0  0 0 0
9 Semakan E-Peralatan  0 0 0  0  0  0  0  0 0  0  0  0 0
Jumlah Transaksi Bagi Tahun 2017 : 1245

 

 

 

 

Jabatan Persekutuan Dan Badan Berkanun Persekutuan Sarawak