Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Bagi Kelulusan Permohonan Pengubahsuaian Ruang Pejabat Di Bangunan Gunasama Persekutuan (BGP) Sarawak Tahun 2020

Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Bagi Kelulusan Permohonan Pengubahsuaian Ruang Pejabat Di Bangunan Gunasama Persekutuan (BGP) Sarawak Tahun 2020

PERKARA

TARIKH MESYUARAT

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BILANGAN 1

30 JANUARI 2020 (KHAMIS)

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BILANGAN 2

8 APRIL 2020 (RABU)

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BILANGAN 3

8 JULAI 2020 (RABU)

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BILANGAN 4

16 OKTOBER 2020 (JUMAAT)