Tender Perkhidmatan Membersih Kawasan di Kuarters Gunasama Persekutuan Sarawak

Tender Perkhidmatan Membersih Kawasan di Kuarters Gunasama Persekutuan Sarawak

Tawaran ini adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal Bumiputera yang berdaftar dan tidak dikenakan tindakan tatatertib atau disenarai hitam oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) di bawah kod bidang Perkhidmatan 221002 (Membersih Kawasan) yang masih sah dan berkuatkuasa.