Sebutharga Kerja-Kerja Mengecat Permukaan Luar Bangunan Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang (BTHB) Termasuk Kerja-Kerja Berkaitan Di Kompleks Persekutuan Kuching

Sebutharga Kerja-Kerja Mengecat Permukaan Luar Bangunan Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang (BTHB) Termasuk Kerja-Kerja Berkaitan Di Kompleks Persekutuan Kuching

Sebutharga dipelawa daripada kontraktor Bumiputera yang tidak dikenakan tindakan tatatertib atau disenarai hitam oleh Contruction Industry Development Board (CIDB) dan Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding Sarawak (UPKJ)

a) CIDB yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
(SPKK) dan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera (STB) daripada Bahagian Pembangunan Kontraktor
Dan Usahawan (BPKU).

ATAU

b) Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding Sarawak (UPKJ) bidang KERJA dan Pengiktirafan Status
Bumiputera (PSB) daripada Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak