F.A.Q Contact Us Complaints and Suggestions Sitemap Search

 

 

 

       

           

Download Section

 

Num.

Item/Document/Form

Download

1. SOP Operasi Premis Kerajaan Persekutuan Di Sarawak Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (Bersyarat)
2. ICT-01 - Borang Penyelenggaraan Pencegahan 
 3. ICT-02 - Borang Aduan dan Permasalahan Perkakasan   
 4. ICT-03 - Borang Permohonan dan Kemaskini Laman Web Pejabat SUPS   
 5. ICT-04 - Borang Aduan dan Permasalahan Sistem   
 6. ICT-05 - Borang Permohonan dan Pengemaskinian Emel Jabatan   
 7. ICT-06 - Borang Akuan Pematuhan DKICT  
 8. ICT-07 - Borang Permohonan Menggunakan Peralatan Teknikal / Projektor/ Perkhidmatan Anggota Teknikal Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak (Kakitangan Pejabat SUPS)   
 9. ICT-07A - Borang Permohonan Penggunaan Notebook, Projektor & Perkhidmatan Anggota Teknikal (Agensi Luar)   
 10. ICT-09 - Borang Permohonan Penyimpanan Fail Maya & Penjanaan Kod QR (File in a Box)
11. ICT-10 - Borang Permohonan Pengesahan Kehadiran Secara Atas Talian dan Penjanaan Kod QR
12. Iklan Tender Perkhidmatan Membersih Kawasan di Kuarters Gunasama Persekutuan Sarawak 
13. Fail APK Video Langkah-langkah Penggunaan Sistem ePenyenggaraan (Penghuni Kuarters) 
14. Fail APK Video Montaj Kumpulan KIK Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak 
15. Slaid Taklimat JRP 2018 
16. Borang Pencalonan Bagi Kurniaan Darjah Kebesaran, Bintang Dan Pingat Negeri Sarawak Tahun 2018 
17. Format Perjawatan 2018  
18. Borang Pencalonan Anugerah Kebesaran Negeri 2017
19. Pekeliling JRP
20. Borang Laporan Penilaian Keberkesanan Kursus Pegawai Dan Staf Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak
21. Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa
22. Borang Tuntutan Perjalanan  
23. Borang Penilaian Prestasi Pembekal