F.A.Q Contact Us Complaints and Feedback Sitemap Search

 

 

 

       

           

Download Section

 

Num.

Item/Document/Form

Download

1. ICT-01 - Borang Penyelenggaraan Pencegahan 
 2. ICT-02 - Borang Aduan dan Permasalahan Perkakasan   
 3. ICT-03 - Borang Permohonan dan Kemaskini Laman Web Pejabat SUPS   
 4. ICT-04 - Borang Aduan dan Permasalahan Sistem   
 5. ICT-05 - Borang Permohonan dan Pengemaskinian Emel Jabatan   
 6. ICT-06 - Borang Akuan Pematuhan DKICT  
 7. ICT-07 - Borang Permohonan Menggunakan Peralatan Teknikal / Projektor/ Perkhidmatan Anggota Teknikal Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak (Kakitangan Pejabat SUPS)   
 8. ICT-07A - Borang Permohonan Penggunaan Notebook, Projektor & Perkhidmatan Anggota Teknikal (Agensi Luar)   
9. Iklan Tender Perkhidmatan Membersih Kawasan di Kuarters Gunasama Persekutuan Sarawak 
10. Fail APK Video Langkah-langkah Penggunaan Sistem ePenyenggaraan (Penghuni Kuarters) 
11. Fail APK Video Montaj Kumpulan KIK Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak 
12. Slaid Taklimat JRP 2018 
13. Borang Pencalonan Bagi Kurniaan Darjah Kebesaran, Bintang Dan Pingat Negeri Sarawak Tahun 2018 
14. Format Perjawatan 2018  
15. Borang Pencalonan Anugerah Kebesaran Negeri 2017
16. Pekeliling JRP
17. Borang Laporan Penilaian Keberkesanan Kursus Pegawai Dan Staf Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak
18. Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa
19. Borang Tuntutan Perjalanan  
20. Borang Penilaian Prestasi Pembekal