e-Kuarters

ADUAN KEROSAKAN ATAU CADANGAN PENAMBAHBAIKAN BAGI PEMBAIKAN SEGERA
PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SARAWAK
 
Jenis Aduan :
Zon : Zon A Zon B
Lokasi :
Alamat Pengadu :
Spesifikasi Kerosakan ( Sila Nyatakan ) :
Gambar/Photo :
(Fail gambar format jpg/jpeg/gif sahaja bersaiz kurang 2MB setiap fail)
Maklumat Pengadu  
Nama :
Jabatan :
No KP : Baru Lama
No Telefon : Pejabat (P) : Rumah (R) :
No Handphone (HP)
Email :